Water Fall Home Stay

Home/Water Fall Home Stay

Water Fall Home Stay

Address: Sh. Sanjeev Kumar Sharma S/o Sh Dharam Dutt Sharma at village Playan, P.O. Kiar Koti, Tehsil & District Shimla
Landmark: Playan
Post Office: Kiarkoti
District: Shimla
Tehsil: Shimla

Contact Person: Sh. Sanjeev Kumar Sharma
Mobile Number: 9857315350
Std Code: 177
Email: shimlasharma88@gmail.com